Foto: Ole Petter Høkeli

Nye brygger er på plass. Foto: Ole Petter Høkeli

Foto: Ole Petter Høkeli

Foto: Ole Petter Høkeli

Trykk på: Forslag til årsmøte 

 

 


 

På bildet ser vi de som var med på den siste dugnaden i båtlaget lørdag 16 oktober 2021. Fra venstre: Jens, Aasmund, Pål, Øyvind, Johanne, Heinz, Gunnar, Per Inge, Runar, Rolf, Svein og Espen. Liggende foran: Odd. Han som tar bildet er Morten. 

Hjemmesiden ble sist oppdatert: tirsdag 5 juli 2022