Ny video tatt torsdag 11 nov. Utriggere er på plass.

Foto: Ole Petter Høkeli

Nye brygger er på plass. Foto: Ole Petter Høkeli

Foto: Ole Petter Høkeli

Foto: Ole Petter Høkeli

 I 2022 overtar Petter Høkeli med nye brygger, og Botnekilen Båtlag er historie. Et siste årsmøte vil bli avholdt i 2022. Vi vil komme tilbake til dette senere med mer informasjon. 

 Nytt årsmøte vil bli pinseaften 4 juni 2022. Vi kommer tilbake til dette senere med mere info. 

STYRET

LOVER

FOTOALBUM

INFO TIL MEDLEMMER

Denne siden ble oppdatert: torsdag 11 november 2021. På bildet over ser vi et bilde av de som var med på den siste dugnaden i båtlaget lørdag 16 oktober. Fra venstre: Jens, Aasmund, Pål, Øyvind, Johanne, Heinz, Gunnar, Per Inge, Runar, Rolf, Svein og Espen. Liggende foran: Odd. Han som tar bildet er Morten. 
Hjemmesiden ble sist oppdatert søndag 21 november 2021