Hvalerfergen III var den siste fergen som gikk i rute mellom Korshavn og Skipstadsand