Båtlaget ble startet 21. mai 1972 og holder til på Kirkøy, Hvaler. Bakgrunnen var at på den tiden ble det mulig for de fleste å skaffe seg båt, og konkurransen om de få båtplassene i Botnekilen var stor. 30. juli samme år ble det inngått kontrakt med grunneier Halvor Hansen om ca. 42 meter strandlinje ved Tanghella (Botnekilen brygge fra krigsårene) Etterhvert ble flytebrygger bygd ut herfra.

Sommeren 1972 var det 35 medlemmer. I 1979 hadde antallet økt til 53. Pr. dags dato er det 80 medlemmer. Nærmest alle innenfor det geografiske området der en kan være medlem, er medlemmer.

I 1976 ble ny kontrakt inngått med Halvor Hansen om båtopplags- og parkeringsplass.

I 1980 fikk vi vår første båthenger. Senere har det blitt flere.

I 1981 ble det inngått kontrakt med Hvaler Båt- og Fergeselskap om leie av steinbrygga.

I 1990 ble snekkebrygga bygd på dugnad. De øvrige flytebrygger ble også bygd på dugnad de første årene. Første innkjøp av brygger skjedde i 2005, og plassert ut på vårdugnaden i 2006.

Kontrakt med ny grunneier (Petter Høkeli), ble inngått i 2002 med varighet på 20 år fra 2001.


Tilbake til forside