På høstdugnaden 2013 møtte det 12 personer. Det blåste bra, men vi hadde heldigvis oppholdsvær. Natta før hadde vi et kraftig regnvær her på Hvaler, så fint med oppholsvær fra kl 10-13.

Aasmund gjør seg klar til dugnad

Odd finner fram verktøy fra bua

Lemmene som henger på steinbrygga er tatt opp og skrapes for skjell og rur

Det ryddes på parkeringsplassen

Den yngste på dugnaden, Liv Iren

Det ryddes og ryddes........

Pontonger rengjøres

Her løsnes bryggefestet