Foto: Ole Petter Høkeli

Nye brygger er på plass. Foto: Ole Petter Høkeli

Foto: Ole Petter Høkeli

Foto: Ole Petter Høkeli

Forslag til årsmøte  

Forslag til årets ekstraordinære årsmøte ligger i linken over denne linja.

 

 Nytt forslag kommet i dag man 27 juni.

 

På bildet ser vi de som var med på den siste dugnaden i båtlaget lørdag 16 oktober 2021. Fra venstre: Jens, Aasmund, Pål, Øyvind, Johanne, Heinz, Gunnar, Per Inge, Runar, Rolf, Svein og Espen. Liggende foran: Odd. Han som tar bildet er Morten. 

Hjemmesiden ble sist oppdatert: tirsdag 21 juni 2022