Alt av aktiviteter i båtlagets regi i 2020 er avlyst p.g.a. Koronasmitte 
INFO TIL MEDLEMMENE I BOTNEKILEN BÅTLAG FOR 2019

Velkommen til ny sommersesong her ved Botnekilen. 

 

 

Fakturaen som vedlegges har forfallsdato 30 april. Før båtplass taes i bruk skal denne være betalt. Se infotavla på båtlagets lille røde hus på brygga hvis du er i tvil hvor din båt har plass. Liste for året 2019 kommer her 30 april.

Forslag til årsmøtet må sendes styret skriftlig enten pr. post til: Botnekilen Båtlag v/ Heinz Glissmann, Reffsveien 16, 1680 Skjærhallen (vi har også postkasse på Botne torg) eller på E-post: styret@botnekilenbatlag.com   14 dager før årsmøtet. Adresseendringer kan sendes til samme sted.

 

SKAL DU IKKE LEGGE UT BÅTEN I ÅR SKAL HAVNELEDER VARSLES OM DETTE. Tlf. havneleder Odd Eriksen: 41 55 86 06

 

Båtlagets henger står hos Heinz Glissmann. Hjulene skal ikke ned i sjøvann.

Nytt parkeringsbevis 2019 for parkering på brygga vedlegges. Husk å legge denne godt synlig i frontruta når det parkeres på båtlagets  område. De gamle parkeringbevisene merket 2018 er da ikke lenger gyldige.

 

GOD FERIE/FRITID I OG VED BOTNEKILEN

 

Med vennlig hilsen Styret i Botnekilen Båtlag