Leder:                        Heinz Glissmann

Sekretær:                   Per Inge Strengen

Kasserer:                   Morten Olsen

Havneleder:              Odd Eriksen

Styremedlem:           Espen Gundersen

Varastyremedlem:    Jan Erik Brodahl