Søknad om båtplass

Print ut søknaden, fyll inn punktene og send den pr.post til båtlaget.

Søknad om båtplass i Botnekilen båtlags småbåthavn

 

……………………………………………..den…………………. /…………… 20……..

BRUK BLOKKBOKSTAVER VED UTFYLLING AV SØKNAD

 

 

Navn:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fastboende:  Ja  /  Nei

 

 

Ferieadresse:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Hjemstedsadresse:………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Telefon:………………………………………………………….  Mobiltlf:……………………………………………………………………..

 

 

Båttype:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Båtens bredde:.………………………………………..                  Båtens lengde:………………………………………………

 

Båtens reg.nr:………………………………………………………….

 

 

Jeg forplikter meg til å overholde båtlagets lover og regler, og rette meg etter de til enhver gjeldende reglementer og bestemmelser. Avgiften betales i henhold til lovene innen den tid som er fastsatt. Jeg godkjenner denne ordningen

 

 

 

                                          ………………………………………………………………………………………………………….

                                                                            Underskrift    

 

Søknad behandlet på styremøte den………………….. / …………………………. 20………….

 

Merknad…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

                                                                                  ……………………………………………………………………………..

                                                                                                              Leder          

Søknad om medlemskap

Print ut søknaden, fyll inn punktene og send pr.post til båtlaget.

 

 

 

Søknad om medlemskap i Botnekilen båtlag

 

……………………………………………………………………… den ……………….. / ………………. 20 ……………

BRUK BLOKKBOKSTAVER VED UTFYLLING AV SØKNAD

 

Navn:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fastboende:   Ja  /  Nei

 

Ferieadresse:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Hjemstedsadresse:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Telefon:………………………………………………………………  Mobiltlf:………………………………………………………………………..

 

Jeg har båt: Ja  /  Nei            Båttype:……………………………………………………………………………………………………

 

Jeg har tenkt  /  ikke tenkt å anskaffe meg båt

 

 

Jeg forplikter meg til å overholde båtlagets lover og regler. Og rette meg etter de til enhver gjeldende reglementer og bestemmelser. Kontingenten betales i henhold til lovene innen den tid som er fastsatt. Jeg godkjenner denne ordningen.

 

 

 

                                              ………………………………………………………………………………………….

                                                                        Underskrift  

 

 

 

Søknad behandlet på styremøte den ……………………….. / ……………………..   20…………….

 

Merknad………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

                                                                    ……………..……………………………………………………………………………

                                                                                                     Leder