Vi la på ekstra pontonger og kuttet ned de gamle slik at brygga skal komme på høyde med de andre elementene.