Forslag til årsmøtet 16 juli 2022

Forslag fra Kari Norshus

Siden Botnekilen Båtlag blir oppløst, og medlemmene skal bestemme over disponible midler, foreslår jeg følgende:

Arrangere en båttur med servering, enten i Hvalerskjærgården, Fredrikstad/Hankø området eller mot svenskekysten. Resterende midler ønsker jeg skal gå til Botne Grendehus til oppussing og vedlikehold.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forslag fra Aase Eriksen

Botnekilen Båtlag opphører og pengene gis til Botne Grendehus. Blir det opprettet Velforening beholdes ca. kr 100 000. Resten, kr 300 000 overføres til Botne Grendehus. Som gjenytelse får Velforeningen tinglyst rett til 8 års gratis leie en helg i juli hvert år fra d.d.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forslag fra Unni Glissmann 

Botnekilen Båtlag oppløses. Vi arrangerer en hyggelig avslutningstur for medlemmer med ledsager på fjorden. Vi danner en Velforening som kan ivareta det sosiale i Botne. Resterende kontantbeholdning etter avsluttet regnskap fordeles mellom Botne Grendehus og Velforeningen. Eventuelt overføres hele beløpet til Velforeningen hvor et beløp blir øremerket til vedlikehold av Botne Grendehus som da må sette opp en vedlikeholdsplan for å få utbetalt midler til dette. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forslag fra Øyvind Valdal Østnor

Dersom det på ekstraordinært årsmøte blir vedtatt at båtlaget blir oppløst, vil jeg komme med følgende 2 forslag til fordeling av midlene. Begge forslagene inneholder at det blir arrangert en avslutningsfest for båtlaget. 

Forslag 1:

Det blir avholdt en avslutningsfest for båtlagets medlemmer. Hvilken form eller hvordan dette blir arrangert er det opptil arrangør å bestemme, dog bør en slik avslutningsfest arrangeres innen første halvdel av august 2022. (altså i skoleferien)

Deretter blir resterende midler gitt til gave til Redningsselskapet. Båtlaget ble til en gang i tiden for oss som ferdes på sjøen, og på den måten er det hyggelig å kunne bidra til de som gjør dette sikrere for oss.

Forslag 2:

Det blir avholdt en avslutningsfest for båtlagets medlemmer. Hvilken form, eller hvordan dette blir arrangert er det opptil arrangør å bestemme. Dog bør en slik avslutningsfest arrangeres innen første halvdel av august 2022. (Altså i skoleferien)

Deretter blir resterende midler fordelt likt på dagens aktive medlemmer som har vært betalende medlemmer de siste 4 årene. Altså at medlemskapet har vært betalt fra og med 2017 og frem til og med 2020 som var siste året det ble betalt medlemskontingent, og fortsatt er medlemmer.

____________________________________________________________________________________

Forslag fra familien Arne O. Halvorsen

Gi gave til Grendehuset i Botne kr 100 000. Fordel resterende ca kr 300 000 på alle medlemmene som er eier av Båtlagets økonomi.

De medlemmer som ønsker å danne en Velforening i Botnekilen kan selv sette sine penger inn i en nydannet forening. 

Begrunnelse: Botnekilen Båtlag har i alle år vært en bra og hyggelig forening. Vi i fam. Arne O. Halvorsen har i 50 år vært medlem i Båtlaget og støttet foreningen med mange timers dugnadsarbeide slik de fleste medlemmer har. Alle medlemmer er eiere av foreningens økonomi.

Derfor bør en avvikling av denne forening gjøres på en seriøs måte. Båtlaget har i alle år brukt grendehuset til diverse.

En nydannet Velforening med fastboende og hytteeiere har ingen ting med vår båtforening å gjøre. En Velforening er et stort prosjekt som omfatter et nytt styre, nytt arbeide, ny medlemskontingent, jobbe med kommunen osv. Deretter kommer samhold, basar, fester osv. 

________________________________________________________________________________

 

 

__________________________________________________________________________________

Forslag fra Styret

Det avholdes en hyggelig avslutningsfest for medlemmer med ledsager. 

Etter avsluttet regnskap fordeles resterende på følgende måte. Redningsselskapet mottar en donasjon på kr 10 000. Grendehuset mottar 2/3 øremerket vedlikehold. Botne Velforening mottar 1/3 for oppstart av driften. Om velforeningen nedlegges overføres midlene til Grendehuset. Velforeningen oppgir som formål å fremme medlemmenes felles interesser i området, videreføre båtlagets sosiale tilstelninger som rekefest og fiskekonkurranse. Jobbe for det fysiske miljøet og beboernes trivsel og sikkerhet. Foreningen er politisk uavhengig.